Obyčajní ľudia si pre vysoké ceny novostavieb na Spiši nemôžu dovoliť kúpiť vlastné bývanie

Príliš vysoké ceny nehnuteľností v našom meste spôsobujú nedostatok lacných možností bývania. Dlhodobým následkom tohto trendu budú vylúčené nízkopríjmové skupiny obyvateľov […]