Aj keď správny názov nie je rekonštrukcia, ale renovácia, tak ostaneme pri zaužívanom pojme “rekonštrukcia”, ktorá správne znamená, že niečo vraciate do pôvodného stavu.

Pod úplnou rekonštrukciou sa rozumie renovácia stien, podláh, jadra, vnútornej inštalácie, linky, kúpeľne, svetiel, stupačiek a v prípade domov aj vonkajšie úpravy, zateplenie, nová strecha. Čiastočná rekonštrukcia je teda iba výber z týchto úkonov.

V znení inzerátov síce pekne znie, že byt prešiel rekonštrukciou, alebo čiastočnou rekonštrukciou, no vždy je dobré vedieť o aké úkony presne ide. A samozrejme je dôležitá osobná prehliadka nehnuteľnosti. Pretože znenie inzerátu znesie veľa a aj fotografie sa fotia vždy z tých správnych uhlov, aby zaujali. Realita môže byť iná.

Potreba rekonštrukcie závisí od veku nehnuteľnosti. Do 15 rokov je udržiavaná ako pôvodná, čiastočnú renováciu potrebuje do 20 roku užívania a kompletná renovácia je nutná po 30 rokov užívania bytu. Všetko však závisí od zariadenia a kvality bytu; taktiež od použitých materiálov. Samozrejme, že ide aj o vlastný vkus, uváženie a pocit, či je rekonštrukcia potrebná.

Stav nehnuteľnosti ovplyvňuje jej cenu. Materiál použitý pri výstavbe domu a jeho kvalita, technológie použité pri výstavbe, dodatočné zásahy a úpravy ako napríklad dlažba a obklady, kvalita údržby nehnuteľnosti, spôsoby odstránenia závad, rýchlosť výstavby, dosadnutie nosnej konštrukcie v základovej škáre, s ohľadom na neočakávané pretvorenia v nosných prvkoch bytového domu atď… .

Pri kúpe nehnuteľnosti treba počítať s výdavkami na úpravy a rekonštrukcie. Treba si uvedomiť, ktoré úkony budú najdrahšie, koľko to bude stáť celkovo a či sa to oplatí. Poradiť vám môže dobrý maklér. Overí skutočnú výmeru, skontroluje steny a podlahy, kúrenie, elektroinštaláciu, rozvody, okná, vetranie, protipožiarnu ochranu … . Tak získate reálny pohľad na stav nehnuteľnosti, odhalíte prípadné skryté vady a s tým súvisiace možné riešenia. A čo je dôležité pre kupujúceho – pri rôznych nedostatkoch a potrebných úpravách je možné zjednávať zľavy z ceny.