Karavany, tiny house, kontajnerové či mobilné domy. Stále  viac ich pribúda aj v Európe, jednak ako životný štýl, no je to zároveň aj odpoveď na krízu na trhu s nehnuteľnosťami. Na taký prenosný domček nepotrebujete stavebné povolenie a môžete si ho postaviť aj na požičanom či prenajatom pozemku.

Kontajnerové domy sú poskladané z kontajnerov, ktoré dokopy tvoria jeden celok a ponúkajú lacné a komfortné bývanie. Každý si takýto dom môže prispôsobiť podľa seba.

Pre bývanie v kontajnerovom dome potrebujete elektrinu, vodu, kúrenie a popisné číslo. Vtedy už stavebné povolenie musíte mať. A ak je dom pevne spojený so zemou, je považovaný za pevnú stavbu. Budete preto potrebovať ohlásenie stavby so všetkými prílohami, aj všetku stavebnú dokumentáciu. Po skolaudovaní dokončenej stavby dostanete popisné číslo a dom bude zapísaný do katastra.

Ako sa postupuje pri stavbe takéhoto kontajnerového domu?

 • príprava projektu
 • realizácia oceľovej kostry
 • príprava betónových základov
 • natretie hotového skeletu ochranným náterom
 • opláštenie oceľovej konštrukcie z vonkajšej, aj vnútornej strany
 • zakomponovanie rozvodov do modulov
 • preprava modulov na miesto stavby a ich spojenie do jedného celku
 • dvere, okná, tepelná izolácia
 • interiérové úpravy

Ak potrebujete takú stavbu financovať a môžete založiť inú nehnuteľnosť, tak je reálna šanca, že vám banka poskytne úver. Stačí zdokladovať príjem, mať znalecký posudok nehnuteľnosti, ktorú zakladáte, kúpnu zmluvu, stavebné povolenie, rozpočet na stavbu. Výšku úveru ovplyvní vaša bonita a typ a kvalita zakladanej nehnuteľnosti. Aj keď kontajnerové domy nemajú odolnosť ako murované domy, tak pre mnohých je rozhodujúca cena, ktorá je podstatne nižšia, než klasické murované stavby.

Výhody kontajnerových domov:

 • cena
 • rýchla realizácia
 • recyklovateľné materiály
 • sú nízkoenergetické
 • pri podpise zmluvy viete presné náklady na zhotovenie
 • flexibilita modulov
 • možnosť jedinečných tvarov
 • suchý proces výroby
 • možnosť demontáže domu a jeho následné postavenie na inom mieste

Nevýhody:

 • pozemok musí byť dostupný pre žeriavy a potrebnú techniku
 • potreba tepelnej izolácie
 • obmedzené rozmery kontajnerov, ktoré sa podľa potreby spájajú do väčších celkov
 • potreba statického dovystužovania kontajnerov