V prípade, že sa obzeráte po kúpe pozemku, mali by ste zvážiť postup, ktorým si preveríte rôzne skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť budúce využitie pozemku. Dôležitý je aj čas, kedy je vhodné pozemok kupovať, aby ste mali priestor na administratívne úkony ohľadne výstavby na pozemku.

V prvom rade si zájdite na stavebný úrad, kde zistíte, či je pozemok v ochrannom pásme a či je na ňom možné stavať. Nápomocné vám bude aj zistenie, že v lokalite sa už stavby nachádzajú a je možné žiadať o výnimky.

Zistite si UPI ( územno plánovaciu informáciu ) u majiteľa pozemku. Z UPI zistíte, či môžete na pozemku realizovať svoj stavebný zámer. UPI vydávajú obce a mestá na základe písomnej žiadosti.

Overte si, kde sa nachádza infraštruktúra. Elektrická prípojka, kanalizácia, mestský vodovod, prípadne plyn. Ideálny je stav, keď sa všetky inžinierske siete nachádzajú na hranici pozemku. V prípade, že siete nie sú v blízkosti pozemku, budete ich musieť dotiahnuť na vlastné náklady. Väčšina novostavieb nahrádza plyn elektrinou, pretože náklady na vykurovanie sú približne rovnaké.

Základnou chybou je neoveriť si prítomnosť príjazdovej cesty k pozemku. Na pozemok bez príjazdovej cesty nevybavíte hypotéku v banke.

Občianska vybavenosť. Vzdialenosť a dostupnosť hromadnej dopravy. Lokalita. Dopyt po pozemkoch. Množstvo pozemkov na predaj. Dopravná dostupnosť. To všetko vplýva na cenu pozemku.

Pozemok si nezáväzne rezervujte zmluvou o rezervácii. Zložte zálohu. Následne sa zaistia potrebné povolenia ako územné rozhodnutie. Pripraví sa kúpna zmluva. Rokuje sa so stavebným úradom, notárom, bankou, architektom.

S predávajúcim podpíšete kúpnu zmluvu. Dôkladne si ju preštudujte, prípadne ju prekonzultujte s vašim právnikom. Ak podpisujete zmluvu s developerom alebo investorom, tak v cene pozemku by mali byť zahrnuté náklady spojené s vybudovaním prístupovej cesty a inžinierskych sietí. Približne do roka od kúpy pozemku, by mal developer zabezpečiť vybudovanie prístupovej cesty aj sietí.

Pri kúpe stavebného pozemku musíte dopredu zvážiť niekoľko faktorov a samozrejme dôležitý je aj čas, kedy pozemok kupovať. Ideálne na administratívne úkony ku všetkým povoleniam je riešiť kúpu pozemku v čase od októbra do marca. V zimnom období stavať nebudete a môžete tak všetku svoju energiu investovať do času na vybavovanie patričných povolení. Budete mať priestor na komunikáciu s projektantom, profesistami a dodávateľmi.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár