Pred samotnou kúpou pozemku sa oplatí veľmi pozorne porovnávať ceny v najbližšom okolí. Poslúžia vám ktomu cenové mapy, no ceny uvádzané v nich nemusia vždy byť totožné s trhovými cenami v danej lokalite. Ak využijete služby znalcov, tak s prihliadnutím na atraktívnosť danej lokality, jej vybavenosť, napojenie na komunikácie a dostupnosť inžinierskych sietí vám určite pomôžu zvážiť zakúpenie stavebného pozemku.

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce cenu pozemku patrí možnosť napojenia na inžinierske siete. Najdôležitejšia je elektrina (bez nej sa prakticky nedá stavba realizovať) a ďalej podľa miestnych podmienok plyn, vodu, splašková a dažďová kanalizácia, káblová TV, telefón. Ak inzercia deklaruje všetky inžinierske siete, nemusí hneď spĺňať vaše očakávania. Odporúčam získať písomné súhlasy k napojeniu uvažovanej výstavby od všetkých správcov sietí. Môže sa stať, že na elektrické vedenie súhlas nedostanete, lebo už nie je dostatočná kapacita. Ak niektoré inžinierske siete by mohli byť problematické, je dobré na kúpu pozemku uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej bude stanovené, že pozemok kúpite až po vydaní územného rozhodnutia. Na vydanie územného rozhodnutia nie je nutné, aby bol žiadateľ majiteľom pozemku, postačí súhlas majiteľa. Vydanie kladného územného rozhodnutia s umiestnením stavby sa stane predpokladom pre uzavretie kúpno-predajnej zmluvy.

Samotné ceny v okrese Spišská Nová Ves sú diametrálne odlišné. Priamo v meste evidujeme pozemky s cenou dosahujúcou 90 eur za m2. O nič lepšie na tom nie sú ani susedné Smižany, kde sa v ďalšej etape rozšírenia lokality Panský kruh počíta s cenou 55 eur za m2, no musíte rátať aj s doplatkom inžinierskych sietí obci, kde podľa dostupných informácií sa výška poplatku pohybuje okolo 32 eur za m2. Predrezervácia Bulváru 9 krokov ponúkla ceny na úrovni 55 eur za m2 vrátane napojenia na infraštruktúru. Na porovnanie uvediem ceny pozemkov v Rajke pri Bratislave so sumou 105 eur za m2.

Okolité obce ako Spišské Tomášovce a Odorín tiež ponúkajú stavebné pozemky. Cena sa tu pohybuje od 35 eur za m2 bez napojenia na infraštruktúru. Nie všetky obce však majú spracovaný aktuálny a aktualizovaný územný plán.

Záujemcovia o kúpu pozemku vyčkávajú na dobrú ponuku. Požiadavky niektorých majiteľov pozemkov vytvárajú priestor na nepredvídanú trhovú cenu. Väčšinou ide o záhrady, alebo lúky, poprípade ornú pôdu ako napr. v Harichovciach a Matejovciach nad Hornádom. Sú to však vo väčšine ponuky bez napojenia na IS a bez príjazdovej cesty. Nájdete tu ponuky za 25 eur za m2, ale aj 45 eur za m2.

Ak máte záujem o kúpu pozemku na výstavbu, dávajte si pozor na inzeráty typu “Všetky siete dostupné pri pozemku”. Príprava a napojenie IS vás môže vyjsť aj na 15 eur za m2. Potrebujete sa pripraviť na administratívnu záťaž a byrokraciu na úradoch, skrátka veľa času a dávku trpezlivosti.

Zacieliť môžete ja na lúky a pasienky, poprípade ornú pôdu. Obce v širšom okolí ponúkajú pozemky – trvalé trávne porasty v cene 5 eur za m2. Hovoríme o Nálepkove, Mlynkách. Sú to však všetko málo bonitné pozemky bez infraštruktúry. Orná pôda a lesné pozemky vo výkupe je na úrovni do 1 eur za m2. Zastavané plochy a nádvoria v okolitých obciach bez infraštruktúry ( IS, príjazdova cesta ) získate od 7 do 15 eur za m2. Všetko je to na individuálnom posúdení lokality a typu pozemku, kde sa posudzuje svahovitosť, orientácia na svetové strany a dostupnosť občianskej vybavenosti.

Aktuálna ponuka pozemkov v okrese Spišská Nová Ves je primeraná stavu na trhu. Ceny, ktoré sú inzerované pri komplexných lokalitách sú pevné. Naopak s konkrétnym majiteľom na odkúpení napríklad záhrady sa viete ešte dohodnúť. Nápomocný vám môže byť aj poradca, ktorý vám pripraví prehľad, vyhodnotí konkrétnu ponuku a stav pred kúpou.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk