Národná banka Slovenska ako sektorový regulátor pripravil pre banky ďalšie kolo sprísnenia podmienok pre poskytovanie úverov na bývanie. Z pohľadu aktuálnej  situácie s blížiacim sa ukončením 100% financovania na slovenskom trhu a zvýšeného počtu hypoték s vyšším LTV si prečítajte o zmenách, ktoré sa dotknú poskytovania hypotéky.

Postupné znižovanie objemu úverov nad 80% LTV

V zmysle požiadavky regulátora budú úvery na bývanie nad 80% LTV redukované v postupných intervaloch. Maximálny možný podiel z objemu všetkých poskytnutých úverov je v súčasnosti 40%, od 1.7.2018 bude vo výške 35% a ďalej bude postupne znižovaný v štvrťročných intervaloch na cieľových 20%, ktoré sa musí dosiahnuť k 1.7.2019.

Stanovenie limitu celkovej zadlženosti klientov

Od 1.7.2018 sa stanovuje limit na celkovú maximálnu zadlženosť klienta resp.domácnosti k príjmu. Maximálna celková úverová zadĺženosť je stanovená ako 8-násobok priemerného ročného čistého príjmu. Do celkovej zadĺženosti klienta sa počíta novoposkytnutý úver + súčet zostatkov existujúcich splátkových úverov + súčet existujúcich rámcov kreditných kariet a povolených prečerpaní klienta resp. domácnosti.  Do limitu zadĺženosti sa nezapočítavajú úvery, ktoré budú vyplatené z novoposkytnutého úveru. Ročný čistý príjem klienta sa počíta ako 12-násobok priemerného čistého mesačného príjmu klienta. V prípade manželov alebo druha a družky sa ich príjmy teda sčítavajú. Limit maximálnej celkovej zadlženosti k príjmu sa nekontroluje pri tzv. refinančných úveroch.

Maximálny objem úverov s limitovaným príjmom je stanovený od 1.7.2018 na 20%, postupne bude znižovaný v štvrťročných intervaloch na 10% k 30.6.2019. Po 1.7.2019 bude táto hranica znížená na 5%.

Zvýšenie povinnej rezervy v rozpočte klienta resp. domácnosti

V súvislosti s legislatívnym opatrením, ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2018 sa od 1.7.2018 zvýši povinná rezerva v rozpočte klienta resp. domácnosti na 20% z doterajších 15%.

Odzvonilo 100% hypotékam a výhodu budú mať žiadatelia o úver, ktorí budú mať spolužiadateľa, manželku alebo druha, družku. Títo žiadatelia ak budú pre banku zaujímaví klienti a zmestia sa so žiadosťou do rámca s LTV 90%, môžu pohodlne získať výhodnú hypotéku. Príďte sa poradiť.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk