Zásadná zmena od 1.1.2018 nastane v spôsobe , akým sa bude štátny príspevok pre mladých (ŠPM) pripisovať. Doteraz sa štátny príspevok pripisoval s mesačnou pravidelnosťou bankou, ktorá ho klientovi priamo zahrnula do splátky, alebo banka priznaný príspevok poukazovala na bankový účet klienta.

Po novom sa spôsob pripisovania ŠPM mení na daňovo odpočítateľnú položku. Zvýhodnenie bude predstavovať 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, maximálne však vo výške 400 € ročne. Doba 5 rokov od načerpania úveru sa nemení. ŠPM tak nebude pripisovaný na mesačnej báze, ale iba raz ročne, a to tak, že klient zaplatí na dani z príjmov menej, alebo mu daňový úrad preplatok na dani vráti.

Žiadateľ o hypotekárny úver so ŠPM musí splniť podmienky:

Maximálny vek žiadateľa o hypotekárny úver je 35 rokov. Priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť sumu 1,3 násobku priemernej hrubej mzdy v hospodárstve, pre dvoch žiadateľov je hranica pre získanie ŠPM dvojnásobná. Dodržanie účelu úveru, ktorým je kúpa, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti . Výška hypotekárneho úveru v maximálnej sume 50 000 € a LTV výška úveru maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Príklad:

Mladý pár splnil podmienky pre získanie ŠPM do 31.12.2017. Pri načerpaní úveru 60 tisíc eur a úrokovej sadzbe 2,3% vychádza mesačná splátka 255 eur. Priznaný štátny príspevok predstavuje mesačnú sumu 53 eur ( 2% štát, 1% banka ). Po novom vám štát raz ročne vráti zo zaplatenej dane maximálne 400 eur jednorázovo, čo mesačne predstavuje 33,33 eur. Za predpokladu, žeby ste získali výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako 2,3%, napríklad 1,6%, tak vaša mesačná splátka bude 210 eur, čiže predpokladaná strata 20 eur mesačne na ŠPM sa vám premietne v nižšej splátke úveru a za 5 rokov tak môžete ušetriť aj na nižšom úroku.

Môžem konštatovať na záver, že politika vyšších úrokových sadzieb pre žiadateľov o ŠPM sa končí a klient tak v konečnom dôsledku môže aj získať lepšie podmienky akoby čerpal úver so ŠPM podľa starých podmienok. Veľmi dôležitú úlohu bude zohrávať úroková politika jednotlivých bánk.

Ak chcete zistiť viac o vašich možnostiach čerpania hypotéky pre mladých, môžete využiť bezplatné služby autora článku.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár