Aj keď sú úrokové sadzby úverov na bývanie historicky najnižšie, od začiatku marca 2017 platia zmeny v poskytovaní hypoték, ktoré musia banky aplikovať pri posudzovaní nároku na úver.

Prísnejšie posudzovaný príjem zastihne živnostníkov a klientov, ktorí preukazujú príjmy na základe obratov. Banky sa tak vyhnú manipulácii s daňovými priznaniami, ktoré si vedel klient prispôsobiť tak, aby mu vychádzal zaujímavý príjem. Zamestnaní žiadatelia musia preukazovať príjem za posledných 6 mesiacov. Taktiež sa mení doba trvania zamestnania zo súčasných 3 mesiacov na 6. Banky sa chcú uchrániť najmä pred umelo navyšovaným príjmom.

Zmeny sa týkajú aj stanovenia finančnej rezervy. Na začiatku bola výška rezervy 5% a bude sa zvyšovať postupne až na 20% k 1.júlu 2018. Rezerva sa odpočítava od disponibilného príjmu, teda po odrátaní životného minima a vyživovacích povinností od čistého príjmu. Niektoré banky odrátajú aj splátky úverov, limitov kreditných kariet a povoleného prečerpania, čo je výhodnejší variant.

Banky tiež uplatňujú tzv. stress testy, kde sa pri prepočítavaní hypotéky navýši úroková sadzba o 2% p.a., aby sa zistilo, či bude klient schopný plniť svoj záväzok aj po zvýšení úrokovej sadzby.

Zásadnou zmenou pre banky je stanovenie limitov pre poskytovanie objemu hypoték nad 90% hodnoty nehnuteľnosti. Limity dostali aj úvery, ktoré poskytujú 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Z celkového objemu hypoték môže banka poskytnúť takýchto úverov najviac 40%. Niektoré banky už hlásia prekročenie limitov v danom období, iné zjednodušujú podmienky získania 100% -ného financovania. Od 1.júla 2018 bude poskytovanie hypoték s hodnotou LTV 100% úplne obmedzené.

Podrobné informácie o podmienkach pri získavaní financovania formou hypotéky vám poskytnú vo vašej banke. Odporúčam však využiť bezplatné služby osobného hypotekárneho poradcu, ktorý vás preverí vo viacerých bankách súčasne a prinesie vám najvýhodnejšiu ponuku.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk

Pridaj komentár